α-Nitro sulfones and derivatives: Chemistry and spectroscopy

Jacobus Johannes Zeilstra

Onderzoeksoutput

55 Downloads (Pure)

Samenvatting

The work described in this thesis originates from our intrest in sulfones with strongly electronegative α-substutuents, in casu α-nitro sulfones (R1SO2CR2R3NO2). .... Zie: Summary
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1975

Citeer dit