β-decay studies of states in <sup>12</sup>C

S.G. Pedersen, M. Alcorta, M.J.G. Borge, S. Brandenburg, J. Büscher, P. Dendooven, C.Aa Diget, P. Van Duppen, B. Fulton, H.O.U. Fynbo, M. Huyse, A. Jokinen, B. Jonson, K. Jungmann, M. Madurga, G. Nyman, C.J.G. Onderwater, K. Perajärvie, R. Raabe, K. RiisagerA. Rogachevskiy, A. Saastamoinen, M. Sohani, O. Tengblad, E. Traykov, H.W. Wilschut, J. Äystö

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
TitelProceedings, 9th International Symposium on Nuclear astrophysics
SubtitelNuclei in the cosmos (NIC-IX)
RedacteurenJohn D'Auria, J. Cederkäll, M. Hjorth-Jensen, Hans Fynbo
Plaats van productieGeneva
UitgeverijCERN
StatusPublished - 2006

Citeer dit