הדיאלקטיקה של החינוך המיני בקולנוע: על מהותה של ההומוסקסואליות בסרט "שונה מהאחרים" של ריכרד אוסוולד

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Other
Pagina's (van-tot)28–39
TijdschriftSlil – An Online Journal for History, Film and Television
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit