10-day vs 5-day decitabine: equivalence cannot be concluded

Gerwin Huls*, Stefan Suciu, Pierre Wijermans, Michal Kicinski, Michael Luebbert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E177
Aantal pagina's1
TijdschriftLancet Haematology
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit