10 jaar nieuw erfrecht en de wettelijke vereffening

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)111-114
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2013

Citeer dit