100 jaar Zuiderzeewerken: Spiegel van een veranderend Nederland

Tialda Haartsen, Frans Thissen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-38
Aantal pagina's5
TijdschriftGeografie
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2018

Citeer dit