1,2-DIOXETANES AS CHEMI-LUMINESCENT INTERMEDIATES IN THE TRIPLET OXYGEN OXYGENATION OF OLEFINS

EW MEIJER, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)785-788
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume22
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1981

Citeer dit