18 F-FDG PET/CT for response evaluation of regional lymph nodes in 97 head and neck squamous cell carcinoma patients: Differences in the predictive value of residual disease after radiotherapy and chemoradiotherapy

Saskia H Hanemaaijer*, Maran Fazzi, Roel J H M Steenbakkers, Bart Dorgelo, Bert van der Vegt, Max J H Witjes, Bernard F A M van der Laan, Sjoukje F Oosting, Gilles N Stormezand, Boudewijn E C Plaat

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)805-810
Aantal pagina's6
TijdschriftClinical Otolaryngology
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit