1848 and all that

G.J. Ashworth

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)511 - 513
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Heritage Studies
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2007

Citeer dit