2-ELECTRON AND MORE-ELECTRON TRANSITIONS IN SLOW MULTICHARGED ION-HE COLLISIONS

R HOEKSTRA*, FJ DEHEER, H WINTER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)104-108
Aantal pagina's5
TijdschriftNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
Volume23
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - apr-1987

Citeer dit