2 FATAL CASES OF MIXED CONNECTIVE-TISSUE DISEASE - DESCRIPTION OF CASE-HISTORIES TERMINATING AS PROGRESSIVE SYSTEMIC-SCLEROSIS

R MANTHORPE*, H ELLING, JT VANDERMEULEN, SF SORENSEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)7-10
  Aantal pagina's4
  TijdschriftScandinavian Journal of Rheumatology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit