2 HEAD-TAIL RADIO-SOURCES IN POOR CLUSTERS

RD EKERS*, R FANTI, C LARI, MH ULRICH

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-261
Aantal pagina's9
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit