2 NEW DWARF GALAXIES IN LOCAL GROUP - UKS 1927-177 AND UKS 2323-326

AJ LONGMORE*, TG HAWARDEN, BL WEBSTER, WM GOSS, U MEBOLD

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)P97-&
Aantal pagina's0
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume183
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit