2-PLY BIODEGRADABLE NERVE GUIDE - BASIC ASPECTS OF DESIGN, CONSTRUCTION AND BIOLOGICAL PERFORMANCE

HJ HOPPEN, JW LEENSLAG, AJ PENNINGS, B VANDERLEI, PH ROBINSON

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)286-290
Aantal pagina's5
TijdschriftBiomaterials
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - mei-1990

Citeer dit