2023 challenges in rehabilitation

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  19 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-2
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum4-jan.-2023
  DOI's
  StatusPublished - 2023

  Citeer dit