2024, a year to improve your patients' lifestyle as well as your own?

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-2
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 5-jan.-2024

  Citeer dit