22ND SPECIAL ISSUE FOR THE ISPIM: INNOVATING IN TIMES OF CRISIS

Joe Tidd*, Eelko Huizingh, Steffen Conn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer2002001
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Innovation Management
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit