25 jaar Algemene wet bestuursrecht. Verschillende generaties over een jarige wet

Raymond Schlössels, Hans Peters, Willemien den Ouden, Bert Marseille, Tom Barkhuysen

OnderzoeksoutputProfessional

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2019/11
Pagina's (van-tot)97-131
Aantal pagina's35
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 7-mrt.-2019

Citeer dit