25 YEARS ELECTRON-MICROSCOPY IN MOLECULAR-BIOLOGY

EFJ VANBRUGGEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)123-125
  Aantal pagina's3
  TijdschriftUltramicroscopy
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit