30 jaar werelderfgoed: Een loze lijst?

B.J.M. van der Aa, G.J. Ashworth

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6 - 9
Aantal pagina's4
TijdschriftGeografie
Volume10
StatusPublished - 2002

Citeer dit