360-MHz laser-induced phot-CIDNP in photoreaction of flavins

R Kaptijn*, K Dijkstra, F Muller, CG van Schagen, AJWG Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)171-176
  Aantal pagina's6
  TijdschriftJournal of Magnetic Resonance
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit