360 MHZ LASER PHOTO-CIDNP OF PORCINE PANCREATIC COLIPASE - STUDY OF THE AROMATIC SURFACE RESIDUES

P CANIONI*, PJ COZZONE, R KAPTEIN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)219-222
  Aantal pagina's4
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume111
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit