3853. Ischyrion to Cornelius

R.F. Regtuit, J. Wisse

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)102 - 104
  TijdschriftThe Oxyrhynchus Papyri
  VolumeLVI
  StatusPublished - 1989

  Citeer dit