4-Aminopyridine as a life-saving treatment in calcium channel antagonist intoxication

P. H. J. van der Voort*, B. Wilffert, E. N. van Roon, D. R. A. Uges

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)276
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
Volume74
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1-jul.-2016

Citeer dit