4-CHLOROAMPHETAMINE AND DEVELOPMENT OF NEW ANTIDEPRESSANTS

HM VANPRAAG, J KORF, TP KITS, [No Value] VANWOUDE.F, T SCHUT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)125-141
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1971

Citeer dit