4’33’ of de waarde van het banale. Over de hedendaagse omgeving van de kunsten

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 13
Aantal pagina's13
TijdschriftKenniscentrum Kunst & Samenleving
StatusPublished - 2011

Citeer dit