4TH-ORDER PROPERTIES OF NORMALLY DISTRIBUTED RANDOM MATRICES

H NEUDECKER*, T WANSBEEK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)13-21
  Aantal pagina's9
  TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
  Volume97
  StatusPublished - dec.-1987

  Citeer dit