6 IT-contracten

Evert Neppelenbroek, J.J. Dijkstra

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Achter de term automatiseringscontract gaat een veelvoud aan juridische constructies schuil. Automatiseringscontracten kunnen betrekking hebben op het in opdracht programmeren van maatwerksoftware, de aanschaf van standaardsoftware, de aanschaf van hardware, advies met betrekking tot automatisering, het aangaan van een ASP-relatie, etc. Bovendien komen deze verschillende vormen van koop en dienstverlening met betrekking tot automatisering ook in combinatie voor.

De belangrijkste aspecten waarop gelet moet worden bij dergelijke contracten is doorgaans de aansprakelijkheid van partijen wanneer er schade wordt geleden doordat een partij zijn verplichtingen niet is nagekomen en vraagstukken rond het intellectuele eigendom op de software. Wanneer het hierbij om omvangrijke projecten gaat, is het opstellen van de automatiseringscontracten het werk van gespecialiseerde IT-juristen.

Van de onderwerpen waar de IT-jurist op moet letten hebben we in dit hoofdstuk lang niet alles behandeld. Zo zal bij automatiseringsprojecten voor de overheid bijvoorbeeld ook rekening moeten worden gehouden met regels voor aanbesteding. En wanneer een softwarebedrijf een erg dominante positie in de markt krijgt kunnen regels van mededinging een rol gaan spelen. Bij standaardsoftware zouden licentievoorwaarden eventueel als algemene voorwaarden gezien kunnen worden waardoor bij consumenten zich bijvoorbeeld op de zwarte en grijze lijst zouden kunnen beroepen (zie art 6:236-237 BW) waardoor bepaalde licentievoorwaarden vernietigd kunnen worden. Ook kunnen er bij automatisering allerlei internationale aspecten spelen met bijbehorende juridische complicaties. Kortom, over automatiseringscontracten valt nog veel meer te zeggen dan er in dit hoofdstuk kon worden behandeld.
Originele taal-2Dutch
TitelInleiding IT-recht
RedacteurenKees De Vey Mestdagh
Plaats van productieGroningen
UitgeverijStichting Recht & ICT
Pagina's133-155
Aantal pagina's23
ISBN van geprinte versie978-90-823044-0-4
StatusPublished - 2014

Publicatie series

NaamHandboeken Recht & ICT
Nummer1

Citeer dit