609 MHZ APERTURE SYNTHESIS OBSERVATIONS OF S104

KW WEILER*, PA SHAVER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)305-306
Aantal pagina's2
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit