7 E-commerce: diensten van de informatiemaatschappij

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij een kernbegrip in de Europeesrechtelijke regeling van de elektronische handel, namelijk de dienst van de informatiemaatschappij. Nadat we de definitie van dit begrip onder de loep hebben gelegd, zijn we ingegaan op hoe de Europese wetgever de vrijheid om deze diensten te mogen beginnen en uitoefenen heeft ingevuld. Daarna is aan de orde gekomen welke informatie elk van deze diensten altijd voor (potentiële) gebruikers beschikbaar moet hebben. Verder is aandacht besteed aan de regulering van internetreclame door deze dienstverleners van de informatiemaatschappij. Grondige aandacht verdiende ten slotte de positie van een specifiek soort dienstverleners, namelijk de tussenpersonen. Dit zijn al lang niet meer alleen de internetproviders. We hebben een stoet van mogelijke tussenpersonen voorbij zien trekken, van usenet-providers tot sociale netwerksites. Hun positie is weergegeven in de verhouding tot enerzijds personen van wie de rechten zijn geschonden en anderzijds tot de inbreuk makende gebruikers van de diensten die zich op hun privacy en op de informatievrijheid beroepen.
Originele taal-2Dutch
TitelInleiding IT-recht
RedacteurenKees De Vey Mestdagh
Plaats van productieGroningen
UitgeverijStichting Recht & ICT
Pagina's157-181
Aantal pagina's25
ISBN van geprinte versie978-90-823044-0-4
StatusPublished - 2014

Publicatie series

NaamHandboeken Recht & ICT
Nummer1

Citeer dit