7Li Knight shift of liquid Li-Pb and Li-Sn alloys

C. van der Marel*, W. Geertsma, W. van der Lugt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  40 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2305-2312
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of physics f-Metal physics
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit