A 16 GHz Bandwidth Cryogenic IF Amplifier with 4-K Noise Temperature for Sub-mm Radio-Astronomy Receivers

Isaac Lopez-Fernandez*, Juan D. Gallego, Carmen Diez, Inmaculada Malo-Gomez, Ricardo I. Amils, Ralf Fluckiger, Diego Marti, Ronald Hesper

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 16 GHz Bandwidth Cryogenic IF Amplifier with 4-K Noise Temperature for Sub-mm Radio-Astronomy Receivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Keyphrases

Physics