A 2-PLY ARTIFICIAL BLOOD-VESSEL OF POLYURETHANE AND POLY(L-LACTIDE)

AJ PENNINGS*, KE KNOL, HJ HOPPEN, JW LEENSLAG, B VANDERLEI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2-11
Aantal pagina's10
TijdschriftColloid and Polymer Science
Volume268
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1990

Citeer dit