A 20-K CRYOPUMP WITH A HIGH CONDUCTANCE BAFFLE DESIGN

OC DERMOIS*, PW SCHMIDT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)411-414
Aantal pagina's4
TijdschriftVacuum
Volume30
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1980

Citeer dit