A better enzyme for cyclodextrins

S Pedersen*, L Dijkhuizen, BW Dijkstra, BF Jensen, ST Jorgensen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)19-25
  Aantal pagina's7
  TijdschriftChemtech
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - dec.-1995

  Citeer dit