A BOAT OF THE MEDITERRANEAN TRADITION IN IRELAND - PRELIMINARY NOTE

AL BRINDLEY*, JN LANTING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-70
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of nautical archaeology
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-1991

Citeer dit