A Breakthrough Is Something You Don't See Coming Preface

Jeff Th. M. De Hosson*, F.H. Mahfud, R. Manurung, H.J. Heeres

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

401 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)573-576
Aantal pagina's4
TijdschriftProgress in Materials Science
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - aug.-2011

Citeer dit