A broad perspective on Snoezelen: A systematic review

Gemma Testerink*, Annet ten Brug, Gerdine Douma, Annette van der Putten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1226
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit