A "Broad Spectrum" Carbene Transferase for Synthesis of Chiral α-Trifluoromethylated Organoborons

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
244 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)206-208
Aantal pagina's3
TijdschriftACS central science
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 27-feb-2019

Citeer dit