A call for better training in restless legs syndrome

Charlotte Deerenberg*, Julie Gould, Rachel Andrews

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)700-701
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Neurology
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2021

Citeer dit