A case of postoperative bullous allergic contact dermatitis caused by injection with lidocaine

Angelique N. Voorberg, Marie L. A. Schuttelaar*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
158 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)304-+
Aantal pagina's3
TijdschriftContact Dermatitis
Volume81
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt.-2019

Citeer dit