A cell death avenue evolved from a life-saving path

Harm H. Kampinga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1341-1342
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume344
Nummer van het tijdschrift6190
DOI's
StatusPublished - 20-jun-2014

Citeer dit