A CELLULAR ATOMIC MODEL FOR THE MOSSBAUER ISOMER-SHIFT OF AU-197 IN ALLOYS

AR MIEDEMA*, F VANDERWOUDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  130 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)145-156
  Aantal pagina's12
  TijdschriftPhysica B & C
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit