A Chiara: Mafiosotochter mit klarem Blick

Julian Hanich*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Review of Jonas Carpignano's film "A Chiara"
Vertaalde titel van de bijdrageA Chiara: Mobster Daughter with a Clear View
Originele taal-2German
TijdschriftFilmbulletin
StatusPublished - 15-feb-2022

Citeer dit