A Chromatology of Security: Introducing Colours to Visual Security Studies

Xavier Guillaume, Juha Vuori, Rune Andersen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  TijdschriftSecurity dialogue
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit