De Richtlijn betreffende grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing nader beschouwd

Hanny Schutte-Veenstra, M.A. Verbrugh

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageA closer look at the directive regarding cross-border conversions, mergers and divisions
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/40
Pagina's (van-tot)208-218
Aantal pagina's11
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - apr-2020

Citeer dit