A Coarse-Grained Model for Unfolded Proteins

OnderzoeksoutputAcademic

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)59a
Aantal pagina's1
TijdschriftBiophysical Journal
Volume100
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2-feb.-2011

Citeer dit