A comment on Thomas K. Burch's paper "Does demography need differential equations?"

Frans J. C. Willekens

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  187 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)169-177
  Aantal pagina's9
  Tijdschriftcanadian studies in population
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit