A comparative study of shareholders' derivative actions. Engeland, the United States, Germany and China

Xiaoning Li

Onderzoeksoutput

865 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lennarts, Loes, Supervisor
  • Timmerman, Levinius, Supervisor
Datum van toekenning11-dec.-2006
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789013043914
StatusPublished - 2006

Citeer dit