A comparison between time-of-flight and stripping cell methods used in low-energy ion scattering

S.B. Luitjens*, A.J. Algra, E.P.T.M. Suurmeijer, A.L. Boers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)665-672
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of physics e-Scientific instruments
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit